Regulamin sklepu firmy AKWADRAT


1. Warunki ogólne


1.1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.akwadrat.pl
umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Sklep realizuje zamówienia krajowe
i zagraniczne.
1.2. Sklep www.akwadrat.pl jest prowadzony przez firmę:
A KWADRAT, przez Iwonę Jędrzejewską
05-082 Stare Babice, Janów, ul. Andersa 69a
Polska
NIP 118-178-78-42, regon 140138023
1.3. Adres do korespondencji:
A KWADRAT
05-082 Stare Babice, Janów, ul. Andersa 69a
Polska
tel. : +48 22 636 80 80
e-mail: salon@akwadrat.pl
1.4. Zakup w sklepie internetowym www.akwadrat.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


2. Procedura składania i realizacji zamówień


2.1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie
poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne jest założenie konta
użytkownika.
2.1.a. Zamówienia można również składać bezpośrednio poprzez kontakt e-mailowy:
salon@akwadrat.pl
2.2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie
danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail, pod którym będzie można
potwierdzić złożenie zamówienia i numerem telefonu niezbędnym przy wysyłce.
2.3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienie złożone w piątek
po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane w ciągu 2 dni roboczych - dla
zaproszeń bez nadruku!
2.4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację
złożonego zamówienia, firma „AKWADRAT” zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji
zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
2.5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail,
brak lub zły numer telefonu) nie będą rozpatrywane.
2.6. Firma „AKWADRAT” zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających
wątpliwości.
2.7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.akwadrat.pl są podane w
kwotach brutto czyli zawierają podatek VAT (23%)
2.7.a. Ceny towarów ( zaproszeń, winietek, menu, podziękowan, zawieszek itp.) zawierają dowolny
nadruk tekstu.
2.8. Firma „AKWADRAT” wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać
fakturę VAT należy podać poprawne dane firmy wraz z NIP. W przypadku błędnie podanych danych
do FV notę korygującą wystawia zamawiający.
2.9. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, ale istnieje możliwość indywidualnego odbioru
zakupionego towaru w siedzibie naszej firmy po uprzednim uzgodnieniu.
2.10. W przypadku kłopotów technicznych z przesłaniem formularza, przyjmujemy też zamówienia
wpisane w e-mail i wysłane pod adres: salon@akwadrat.pl


3. Procedury realizacji:


Zaproszenia i karty okolicznościowe z nadrukiem.
3.1. Minimalna ilość zamówienia produktów z nadrukiem tekstu wynosi 25 szt.
3.2. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania danych niezbędnych do zlecenia wysyłamy propozycję
składu tekstu i wizualizację projektu za pośrednictwem poczty elektronicznej: salon@akwadrat.pl
w postaci pliku PDF.
3.3. Po wysłaniu składu czekamy na ewentualne zmiany, korekty lub ostateczną akceptację ze
strony zamawiającego, tyle czasu, ile klient potrzebuje do ostatecznego zatwierdzenia projektu.
3.4. Po uzyskaniu akceptacji w ciągu następnych maksimum 5 dni roboczych wykonujemy zlecenie
i gotowe zaproszenia są wysyłane pod wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem Poczty
Polskiej wg cennika Poczty Polskie.
3.5. Po nadaniu przesyłki przez firmę „AKWADRAT" pozostaje ona w rękach Poczty Polskiej.
Firma „AKWADRAT" nie ma wpływu na funkcjonowanie w/w firm, jak i na termin dostarczenia
przesyłek. Od momentu nadania do momentu dostarczenia przesyłki adresatowi obowiązują zasady
i regulaminy przyjęte w danej firmie przewozowej.
Poczta dostarcza paczkę zazwyczaj w terminie 2 - 7 dni roboczych.
3.6. Nie wysyłamy zamówień listami.


4. CENY I PŁATNOŚCI


4.1. Wszystkie ceny produktów i koszty usług są wyszczególnione w galeriach oraz w cenniku,
wszystkie podane są w kwotach brutto czyli zawierają podatek VAT (23%).
4.2. Należność regulowana jest w sposób wybrany przez klienta:
- płatność gotówką przy odbiorze
- przelewem bankowym
Bank BPH 55-10600076-0000300006736560
- płatność gotówką jest możliwa w siedzibie firmy.
4.3. W przypadku płatności przelewem bankowym termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od
momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy „AKWADRAT"
4.4. W przypadku podjęcia stałej współpracy wszystkie warunki ustalane są indywidualnie.
4.6. Firma „AKWADRAT" w momencie sprzedaży towaru wystawia paragon z kasy fiskalnej lub
na życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT. Jeżeli Klient otrzymał paragon i chce
zamienić go na fakturę to jest to możliwe w ciągu 30 dni od dnia wystawienia paragonu pod
warunkiem zwrócenia go do "AKWADRAT".


5. ZAMÓWIENIA


5.1. Zamówienia (na usługi druku, na karty okolicznościowe z nadrukiem, oraz na inne produkty)
przyjmowane są do realizacji od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00 i realizowane są
według kolejności napływania. Soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy nie są dniami
roboczymi i nie są uwzględniane.
5.2. O wszystkich planowanych przerwach w pracy informujemy na naszej stronie internetowej.
Niezależne od nas przerwy w pracy (spowodowane brakiem prądu, awarią sieci internetowych itp.)
automatycznie wydłużają czas realizacji zleceń.
5.3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu
roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
5.4. Jeżeli w danym momencie nie posiadamy na stanie zamówionego artykułu, bezzwłocznie
skontaktujemy i pomożemy podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (zmiana zamówienia,
realizacja części zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całego zamówienia).
5.5. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronach internetowych
Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy
lub wielkości od towarów przedstawionych na istotnych zdjęciach, za co Sklep nie ponosi
odpowiedzialności.
5.6. W przypadku sezonowych kolekcji kart świątecznych (wielkanocnych, bożonarodzeniowych i
noworocznych), ze względu na ich cykl produkcyjny zamówienia realizowane są według kolejności
wpływania do nas zamówień, aż do wyczerpania nakładów.
5.7. Złożenie przez Nabywcę zamówienia jest równoznaczne z zobowiązaniem się do uregulowania
należności za to zamówienie.
5.8. Wszelkie dane osobowe Zamawiającego, zarejestrowane w systemie Sklepu, będą
wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia oraz prowadzenia akcji promocyjnej i
reklamowych Sklepu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim lub przetwarzane w
inny sposób. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:
Dz.U.2002.101.926 ze zm.).


6. REKLAMACJE


6.1. Po akceptacji i zatwierdzeniu składu tekstu na zaproszeniach i kartach nie uwzględniamy
reklamacji związanych z błędami i wadami tekstu.
Firma „AKWADRAT" nie jest zobowiązana do oceny poprawności przekazanych do druku tekstów
i wyszukiwania w nich ewentualnych błędów.
6.2. W przypadku stwierdzenia wad nadruku na zaproszeniach lub kartach okolicznościowych,
prosimy odesłać drogą pocztową (paczka priorytetowa) na adres siedziby firmy cały reklamowany
nakład wraz z paragonem lub fakturą. Przesyłkę prosimy starannie zapakować. Firma
„AKWADRAT" nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W
przypadku uzasadnionej reklamacji druki wadliwe zostaną nieodpłatnie uzupełnione, lub nakład
zostanie nieodpłatnie wydrukowany w całości po raz drugi i komplet zostanie nieodpłatnie wysłany
do klienta. Koszty związane z odesłaniem towaru podlegającego reklamacji firma „AKWADRAT"
zwróci w ciągu 14 dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
6.4. Towar reklamowany należy odesłać w takim stanie i takim opakowaniu, w jakim dotarł do
Klienta na adres siedziby "AKWADRAT".
6.5. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Klient powinien sporządzić stosowny protokół
i uzyskać podpis pracownika poczty lub kuriera - osoby dostarczającej lub wydającej przesyłkę.
Brak protokołu znacznie utrudnia Klientowi dochodzenie roszczeń z tego tytułu w stosunku do
przewoźnika.
6.6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta dotyczące na przykład
koloru, czy proporcji nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Firma
"AKWADRAT” nie bierze też pod uwagę reklamacji wynikających z różnic w postrzeganiu
kolorów przez ludzi.
W przypadku wydruku, reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od wzorca
kolorystycznego, chyba, że do zlecenia dołączony był wydruk próbny wykonany wcześniej w
naszej pracowni.
6.7. Nie przyjmujemy do druku prac, których reprodukcja jest ograniczona lub niezgodna z polskim
prawem. Całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych
do druku prac lub materiałów, w tym za wszelkie naruszenia praw osób trzecich ponosi
Zleceniodawca.
6.8. Firma „AKWADRAT" nie korzysta z czcionek dostarczonych przez Klienta, jeżeli nie jest w
ich posiadaniu, a są one chronione prawami autorskimi.


7. ZWROTY I DANE OSOBOWE


7.1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może odstąpić od
umowy zakupu bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki lub
osobistego odebrania towaru jedynie w następujących przypadkach, gdy:
- Produkty nie były wykonywane na specjalne zamówienie, drukowane na zamówienie i
nadrukowywane na zamówienie.
- Produkty nie były używane i nie zostały w żaden sposób uszkodzone.
- Klient dostarczy produkty do siedziby firmy „AKWADRAT" na własny koszt.
- Odstąpienie od umowy jest dokonane w formie pisemnej i jest dostarczone do siedziby firmy
„AKWADRAT" w wyżej wymienionym terminie osobiście, listownie, lub przez e-mail.
7.2. Należność za uprzednio zakupiony towar zostanie zwrócona Klientowi wyłącznie na konto
bankowe w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia zwróconego towaru do
magazynu.
7.3. - Zamawiający może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
Sprzedaży.
- Zamawiający może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Klientem, a Sprzedawcą
- Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,
a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


8.1. Wszystkie projekty prezentowane na stronie internetowej firmy „AKWADRAT" podlegają
prawu autorskiemu i nie mogą być kopiowane i wykorzystywane w jakiejkolwiek formie bez
pisemnej zgody autorów i osób posiadających do nich prawa. Także żadna część serwisu nie może
być kopiowana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez pisemnej
zgody jej autora. Osoba, która powieli w całości lub w części jakikolwiek produkt lub serwis,
podlega karze.
8.2. Informacje przedstawione na tej stronie mają jedynie charakter informacyjny. Firma
„AKWADRAT” nie stwierdza i nie gwarantuje, że informacje zawarte na tej stronie są zawsze
aktualne, dokładne i pełne. Firma „AKWADRAT zastrzega sobie także prawo do zmiany cen
towarów i usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty,
wycofywania towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach
sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
8.3. Wszelkie ewentualne kwestie sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy
„AKWADRAT'.


Accept

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.